Description slide 1 Description slide 2 Description slide 3 Description slide 4

 

Bi avakirina Meclîsa Êzidiyan a Şengalê, Ezidiyen Ol u Civakparez xwedi lederketine heri mazin ya li fermaniyen (Cangori, Sewi, Girti u wan Keç u Jinen go li Bazaren Kolan ten firotin) Fermana 03.08.2014 nişan dan.

Bişti Fermane (03.08.2014) Ezidiyen go li Cihane bela buyin u geleg ji wan ji li ber durketina ji Ciwak u Ola xwebun xwe wek xwediyen van Zaroken li çiyaye Şengale go ji tibun u birçibune jiyana xe jidest dan ditin u dibinin.

Ve yeke daxuyakirin go li kuderebe ji bila bibi Ezidi hedi nikarin bi şewaki weke bere hebuna xwe wek Civak u Ol biparezin. Eger go Ezidi li Kurdistan (ne li Barzanistane) biminin wek bere çav lideriyen xelke nikarin bijin u dive xwe bu xwe biparezin u xwe birewebibin.

Ev yek ne Plan u xwesteke Partika Karkere Kurdistane ya. Jibo xweseriya Şengale Ezidiyen li Europa dijin u negiredayi ti Partiyanin Insiyatifik ji avakirina.

Le pişti avakirina Meclisa Şengalê xweyaya go hin Şex, Mir u Axe Ezidiyan go mina Cerdevana ji birina Ratibe xwe (mahaşe xwe) ditirsin, despekirin li ber Herbana Barzanistan u Medya wan (heri baştir dive go mirow beje Medya van u Torine Osmaniya „Rudaw“) des bi Lotika kirin.

Ez bahwerim tirsa wan netene ji ber birina Ratibe wane ji bergo belki ev Cerdevan hevale dijine Ola mena yanji go Şirike Fermana 03.08.2014 na.

Ez liser nave xwe dibejim ku li gor ditina min ev (Cerdavan/Cahş) kabulbikin nekin ji ferka wan u kesen go ev Ferman 03.08.2014 li ser Ezidiyan rakirine nina.

Biji Ezdixan ya go te avakirin, biji Kurdistanek Serbixwe u bimre BARZANISTAN.

Barzanistan ne ya kurdaya, ya çend Axa, Beg u Torine Osmaniyaya.

Ezidxan ya Ezidiya ya, Kurdistan ya Kurde Welatpareza, Kurdistan ja Şehidaya u ne tikesiya go dibejin bila hertişt ji merebe!

 

 

H. Sür

 

 

  • Keine Kommentare gefunden
Saturday the 27th. kiwex.com - Joomla Templates