Description slide 1 Description slide 2 Description slide 3 Description slide 4

 

Hin Muxlaqat hene go xwe wek Reber u Peşenken Ezidiya dibinin.

Le bele ji zedeyi berika xwe u zuqquma xwe go bixwen u vexwin tişteki di nizanin u nakin.

Le ev nebese ü gava go mirid büna Mala Berzo ji bivera bu yek ev Kes edi netene ji Eziditiye xwe dürdikevin xwuyaya go ev ji mirovatiyê xweji durketina

 

 

Yekem berpirse 03.08.2014 kiye ne tene Ezidi Cihan tevda dizane.

Li hereme Şirik u alikare DAIŞ kine? Ji Zarokeka 7 Sali bipirsen we diseri da beje Mala Berzani u PDK. Ma ne doh bu li Şingale Pêşmergeyê KDP erişi şervanen êzîdî ji Yekîneyên Şêx Xêrî (YŞX) kirin u çend ji wan kuştin. Başha ev tine, mane per bu go KDP u Mala Berzani DAIŞ'ye go xwe li Şingale veşartibun Cile Pê Şingale mergeyê Zaravani liwan kirin u xelaskirin. Ma ne disa PDK u Mala Berzani bun hin ji wan kirin Ambulansa (tirka ew ferkiran) u xwestin ji Şingale derexin.

 

Mala Berzani u Mala Mira gerek edi nebijin Şingal milke meye u em çibixwazin eme li Şingale bikin. Edi em Ezidiye li her çar aliyen cihane çi ji deste mebe eme lihemberi van xwe firoş BARBARA bikin u we me li diji xwe bibibin.

 

Em zaroken xwe go li Bazaren köla ten firotin jibirnakin. Em Keç'n xwe go how u dijmenen insanetiye ji hevdura beşkeşdikin jibir nakin.

 

Edi yan Şingali we xwe bixwe birebin u jan ji yeki Ezidi li Şingale mina bere zordariya Mala Berzani KDP li serxwe qabulnake. Ev kesen go ji ciwak xwe durketina ne Berpis u Reberen Ezidiyan in.

Mirok, xwe Firoş u Şaşbuyen en go dibejin em Ezidi na bila ji van Kuştiyan Goren komi li derdore Şingale fedibikin.

 

BARZANISTAN = BARBARISTAN

 

H. Sür 

 

 

 

 

 

  • Keine Kommentare gefunden
Friday the 23rd. kiwex.com - Joomla Templates