Description slide 1 Description slide 2 Description slide 3 Description slide 4

 

Weki go te zanin Eziditi yek ji wan Olen heri kevnar en ku mirohvayati li rojhilata navin li bin tesire xweda histina. Ezidi bi gisti kurdin u zimane wan bi kurdiya. Ew bi xwe ji Mezepotamyana.

Bigiştı kawl u duhayen Ezidiyan bi kurdina.
Diroka Ezidiyatiye digihije hetani dema Mitrahizma 2000 sal beri zaina pexember İsa.

Weki go tezanin gotina Ezidi (Yezidi) ji Yezda te u ev gotin bi xwe bi Farisiya u te we mahneye yen ezdayi (xweda) yani ego ez dayi xwedane herd u ezman u ne weki ji hela hin kesan yan ji aliyan va te idiyakirin tu tisti xwe bi xalifet Yezide Areb re tuneye ji bergo weki gelek pispor
ji didin xwuyan ola Eziditiye diroka we mirow dikare hetani 1000 Sali
beri zayina Hisa bisopine ew yek bi xwe ji be minakasa dide xuyakirin
go tu tekiliya xwe bi xalife Yezidre tuneye.

Baweriya Êzîdiyan bi hebûna yek Xwedayî tê.
Perestgeha Ezydiya ya pîroz "Laliş" li Kurdistana Îraqê ye.
Hejmara wan di nav gelê Kurd de pir hindike.

Hejmara wan neziki 750000 ya , piraniya wan li Kurdistana Îraqê dimînin (600.000).
Mîrê Ezidiya û serokê olê, "Bavê Şêx-Extiyarê Mergehê li Ba`adrê û Lalişê dimînin.

Wekî din jî Êzîdî li Kurdistana Tirkiyê, Kurdistana Sûriyê, li Ermenistanê, Îranê û Gurcistanê, hene.

zurzeit online

Aktuell sind 17 Gäste und keine Mitglieder online

Friday the 23rd. kiwex.com - Joomla Templates