Description slide 1 Description slide 2 Description slide 3 Description slide 4

Tiste li ba Ezidiya herin piroz 

  1. Roj (Şêşims mefer e mêrê Êzîdî ye)
  2. Agir
  3. Av
  4. Heyv
  5. Rasti (Dive her Ezidi rastiye beje ü havalbende rastiyebe. Xwe ji derava bıpareze. Divet xwediye soza xwebe.)
  6. Zanin (zanabun)
  7. Sermi ( Ji tijten nebaş xwe dur bigire.Tişten go mırov je şerm bike neke u xwe je dur bıgre)

zurzeit online

Aktuell sind 60 Gäste und keine Mitglieder online

Saturday the 27th. kiwex.com - Joomla Templates