Description slide 1 Description slide 2 Description slide 3 Description slide 4

Tisten liser her kese Ezidi ferz 

Her Ezidi dive Şexek Pirek Hostyek u Xwuh/Bra e axrete hebe.
Her Ezidiki dive roje se care duha xwe bike.

Her duhaki sibehe nava roje u evare li ser piya u dive bere xwe bide roje.
Dema go duha xwe kadand dive ku harde paci bikin.
Her Ezidiki dive ji hindikayiva careke bice Lalisa nurani.

Civaka Ezidiya ji di tabaka pekte
Ev tabaka Yeknav u Dinav in.
Her tabake yek ji di nave xwe da ji hev cudeya heta beri
dema Sex Hadi bi tene Yeknav (mirid) u Dinav (Pir) hebun.

Her kese Ezidi ji dayik bunda ji tabaka dayik u bave xweya
(yani mirov Pir yan ji Mirid te dinyaye u çenabe go mirov tabaka xwe bughere).

Pisti hatina Sex Hadi, Sexiti ji di nav Ezidiya da çebu u Sex bi xwe ji di nava xwe
da ji hev vakatahayina.
Her weki go zewaca Yeknav u Dinava bi hevdure di Ola Ezidiyada kadaxeya,
zewaca Dinava ji bi tabakayek dinjira(grub) kadaxeye.

zurzeit online

Aktuell sind 47 Gäste und keine Mitglieder online

Saturday the 27th. kiwex.com - Joomla Templates