Description slide 1 Description slide 2 Description slide 3 Description slide 4

 

Weki go te zanin Eziditi yek ji wan Olen heri kevnar en ku mirohvayati li rojhilata navin li bin tesire xweda histina. Ezidi bi gisti kurdin u zimane wan bi kurdiya. Ew bi xwe ji Mezepotamyana.

Bigiştı kawl u duhayen Ezidiyan bi kurdina.
Diroka Ezidiyatiye digihije hetani dema Mitrahizma 2000 sal beri zaina pexember İsa.

Weki go tezanin gotina Ezidi (Yezidi) ji Yezda te u ev gotin bi xwe bi Farisiya u te we mahneye yen ezdayi (xweda) yani ego ez dayi xwedane herd u ezman u ne weki ji hela hin kesan yan ji aliyan va te idiyakirin tu tisti xwe bi xalifet Yezide Areb re tuneye ji bergo weki gelek pispor
ji didin xwuyan ola Eziditiye diroka we mirow dikare hetani 1000 Sali
beri zayina Hisa bisopine ew yek bi xwe ji be minakasa dide xuyakirin
go tu tekiliya xwe bi xalife Yezidre tuneye.

Baweriya Êzîdiyan bi hebûna yek Xwedayî tê.
Perestgeha Ezydiya ya pîroz "Laliş" li Kurdistana Îraqê ye.
Hejmara wan di nav gelê Kurd de pir hindike.

Hejmara wan neziki 750000 ya , piraniya wan li Kurdistana Îraqê dimînin (600.000).
Mîrê Ezidiya û serokê olê, "Bavê Şêx-Extiyarê Mergehê li Ba`adrê û Lalişê dimînin.

Wekî din jî Êzîdî li Kurdistana Tirkiyê, Kurdistana Sûriyê, li Ermenistanê, Îranê û Gurcistanê, hene.


Tiste li ba Ezidiya herin piroz 

 1. Roj (Şêşims mefer e mêrê Êzîdî ye)
 2. Agir
 3. Av
 4. Heyv
 5. Rasti (Dive her Ezidi rastiye beje ü havalbende rastiyebe. Xwe ji derava bıpareze. Divet xwediye soza xwebe.)
 6. Zanin (zanabun)
 7. Sermi ( Ji tijten nebaş xwe dur bigire.Tişten go mırov je şerm bike neke u xwe je dur bıgre)

Tisten liser her kese Ezidi ferz 

Her Ezidi dive Şexek Pirek Hostyek u Xwuh/Bra e axrete hebe.
Her Ezidiki dive roje se care duha xwe bike.

Her duhaki sibehe nava roje u evare li ser piya u dive bere xwe bide roje.
Dema go duha xwe kadand dive ku harde paci bikin.
Her Ezidiki dive ji hindikayiva careke bice Lalisa nurani.

Civaka Ezidiya ji di tabaka pekte
Ev tabaka Yeknav u Dinav in.
Her tabake yek ji di nave xwe da ji hev cudeya heta beri
dema Sex Hadi bi tene Yeknav (mirid) u Dinav (Pir) hebun.

Her kese Ezidi ji dayik bunda ji tabaka dayik u bave xweya
(yani mirov Pir yan ji Mirid te dinyaye u çenabe go mirov tabaka xwe bughere).

Pisti hatina Sex Hadi, Sexiti ji di nav Ezidiya da çebu u Sex bi xwe ji di nava xwe
da ji hev vakatahayina.
Her weki go zewaca Yeknav u Dinava bi hevdure di Ola Ezidiyada kadaxeya,
zewaca Dinava ji bi tabakayek dinjira(grub) kadaxeye.


 Yeknav

 • Mirid
 • Kawal
 • Fakir
 • Micewir

Dinav

 • Pir
 • Shex

Roje cejn u Rojiyen Ezidiya 

Roje Cejn u Rojiyen Ezidiya bi gisti heji li gor salnameya kevin pekten.

 • Çarşemba sor (yekemin Çarşemba serê Nîsanê )
 • Cemayia cejna haciya, ev cejn heftike didomine u di haftiya dawiya meha Elune deya.
 • Rojiyen Xwedana roja Sesem, Çarsem u Pencsemena roja Ine ji Cejna Xwedana ya
 • Rojiyen Sesims ev ji roja Sesem, Çarsem u Pencsemena roja Ine jiCejna Sesimsa.
 • Rojiyen Ezid ev ji roja Sesem, Çarsem u Pencsemena roja Ine ji Cejna Ezid (heyra Ezid)a
 • Cejna Pir Ali (Batizmi) ev cejn roja Yekseme dest peke u disa roja yekseme bi dawi dibe u dive ji hindikayi rojek je (li gori salnameya kevin) bikeve sala nu.
 • Çele Havine Rojiyen Çele havine 40 roji na.
 • Çele zivistane Rojiyen Çele Zivistane ev ji 40 roji didominen.
 • Xidir elyas u Xidir Nebi ev cejn di yekemin pencsema sere meha Sabate deya.

 

 • Keine Kommentare gefunden

zurzeit online

Aktuell sind 35 Gäste und keine Mitglieder online

Friday the 23rd. kiwex.com - Joomla Templates