Description slide 1 Description slide 2 Description slide 3 Description slide 4

Wo liegt Kiwex?Kiwex gundekî Ezidiya ,ya li bakure Kurdistanê welayeta Şirnax giredaye navcêya Hezex (Idil)eya li rojhilate we Säre u Basibrin (Gunde Süryaniyana) li Bakur, e we Soran u Kiferp (li kiferp,e bere süryani bi piranibun mixabin wega kesi süryani le lenaji) li basur we (Ziwengaga Adirman Kirse Barahka Derpû Bahnimn (ew bi gisti bere gunde ezidiyabun demeke di deste müsülman,a dabun le ji nezike sale hesteyi u wirda yek bi yek walabun ) u li rojawaye we Derik ü Qartmin hene (Derik ji sale 1993 a wa ew ji xerabeya) .

Kiwex, bi gisti Ezidibun u di sale hesteyi da nezike 60 mali le dijin.
Kiwex i her maleki xani, e xwe ji kevira hebun.

Ava gund ji calabu u hermaleki ji bi hindiki xwe di calekebu.
Tenduristi li gund bi pirani mirowen kal bi xwe dikirin (jiwanra di gotin hekim,e kurmanci)

Der dorê Kiwexê ciya,na ü bi gisti dare baru, ina. Her cikas herde kiwexê ji bo
ciyandin,e ji hena bi pirani abori,a gundi, ya bi xwedikirina pez bu.

Rez li kiwex,e pir hindik bun, candina werza ji pir kem bu. Le bele dare Bahiva, Hajir,a u Hinar, a ji li kiwex. e hebun, u li sîsla weji pir dar tahm u geya,ye cude hebun.

Li kiwex,e Havin,a germi di gihist heya + 45°C u ziwistan,e ji pir sar bu cemet ji digihist heya -25°C . , le bele dem sala heri xwes Buhar bu ji bergo gawa buhar dihat der dor hami renig dibun bi gul u giyan .

 Cavkani: http://ku.wikipedia.org/wiki/Kiwex

  • Keine Kommentare gefunden

zurzeit online

Aktuell sind 19 Gäste und keine Mitglieder online

Friday the 23rd. kiwex.com - Joomla Templates